Postkasser

                                                                                                                       Sept. 2020

Grundejerforeningen har for en del år siden opsat postkasser - ved indkørsel fra Kobækvejen.

En del grundejere har i tidens løb købt postkasse, men der er stadig ledige .

Hvis der ønskes en postkasse, kan den købes for kr.  500,-. 

( kontakt kassereren )   Betaling til Bank:  6150 1077038

Vi henstiller til de grundejere, som har en postkasse, om at det er det korrekte  navn som  er anført på postkassen.

Venlig hilsen

Bestyrelsenl