Bestyrelse

Bestyrelsen 2019-2020

   

Formand

Børge Christensen

Østre Strand 25

4230 Skælskør

5819 4973

3054 1545

formand@ostrestrand.dk

Næstformand og sekretær

Ole Skude

Østre Strand  119

Skælskør

2137 1643 

goskude@stofanet.dk

Kasserer

Webmaster

Mona Poulsen

Østre Strand  181

2818  9427

kasserer@ostrestrand.dk

Bestyrelsesmedlem

Flemming Dyja

Østre Strand 109

5057  9274

 

dyja48@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Bøje

Østre Strand  99

2021 4837

 boeje.joergen@gmail.com

     

Bestyrelse  Suppleant

Thomas Ellegaard

Østre Strand  205

   

 

Revisor

Mette Andersen 

Østre Strand 235

   

  

 

Revisor suppleant

Aksel Jensen 

Østre Strand  77