Bestyrelse

Bestyrelsen 2020-2021

    

 

Formand

Børge Christensen

Østre Strand 25

4230 Skælskør

5819 4973

3054 1545 

formand@ostrestrand.dk

 

Næstformand og sekretær

Ole Skude

Østre Strand  119

Skælskør 

2137 1643 

goskude@gmail.com

Kasserer

Webmaster

Mona Poulsen

Østre Strand  181

2818  9427

 

kasserer@ostrestrand.dk

Bestyrelsesmedlem

Flemming Dyja

Østre Strand 109

5057  9274

 

dyja48@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

 Thomas Ellegaard

Østre Strand  205'

6080 6014

Ellegaard11@gmail.com

     

Bestyrelse  Suppleant

Kim Rasmussen

Østre Strand 21

   

 

Revisor

Mette Andersen 

Østre Strand 235

 

 

 

Revisor suppleant

Steen Henriksen

Østre Strand  161

     Kontakt til pumpehold:   Søren Jensen, Østre Strand 45.     Tlf. 5364 0367  -

     Kontakt til Græshold:     Ole Skude ,     Østre Strand 119     Tlf. 2137 1643