Højvandssikring

Gennem de senere mange år har der været stadig flere alvorlige storme og oversvømmelser i sommerhusområdet ved Kobæk Strand, hvor du er grundejer.

Grundejerforeningerne ved Kobæk Strand taget konsekvensen heraf og har nedsat en arbejdsgruppe for en sammenhængende kystbeskyttelse af Kobæk Strands sommerhusområde.

Her finder du dokumenter og links af relevans.

Arbejdsgruppens høringsskrivelse

Kystdirektoratets udtalelse vedr. etablering af højvandsbeskyttelse ved Kobæk strand

Slagelse kommunes information om kystsikring ved Kobæk strand

“Havvand på land” – et testprogram for at vise resultatet af havvandsstigninger