Takt og tone

Takt og tone

Hunde i snor    Stock foto af 'Et skilt med Hunde skal f├Şres i snor'
I området er der et rigt dyre – og fugleliv og fritløbende hunde kan gøre stor skade. 

Foruden skaden på naturen kan frit løbende hunde også virke forskrækkende og skræmmende på andre mennesker der færdes i området.

Derfor – hold din hund i snor og sørg for at dens efterladenskaber fjernes

Vis i øvrigt hensyn så vort område er et sted, hvor hunde er en naturlig del af hverdagen – det kræver selvfølgelig forståelse fra såvel de, der har hund, som de der ikke har.

 


Hastighed på vejen     
Relateret billede


Max 20 km i timen. I sommer perioden hvor vejene er tørre - støver det meget, sæt hastigheden ned.