Højvandssikring

Klik for  -      Høringsskrivelse

 

                     Kystdirektoratets udtalelse vedr. etablering af højvandsbeskyttelse ved Kobæk strand - Kystdir. udtalelse

 

 

                     Slagelse kommune informerer om kystsikring KOBÆK STRAN  :                                          DIGE  KOBÆK  STRAND

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

På nedenstående link kan Du selv lege med oversvømmelser i forskellige koter.

 

                  Havvand  på  land